Iida Haglund

Kaikki blogit puheenaiheesta Varhaiskasvatuslaki

Varhaiskasvatusta, ei varastointia

Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus ovat olleet tällä vaalikaudella merkittävien muutosten kohteena. Subjektiivista päivähoito-oikeutta on rajattu, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, ettei päivähoito-oikeus käytännössä ole enää subjektiivinen. Rajausta erityisesti sillä perusteella, että jos toinen vanhemmista on kotona, hän voi hyvin hoitaa kaikki perheen lapset.

Aika uudelleenajattelulle varhaiskasvatuksessa?

Uutta varhaiskasvatuslakia on pohdittu pitkään ja hartaasti. Lain uudistamistarve on kiistatta ajankohtainen, jopa polttava.Viimeiset vuosikymmenet ovat olleet varhaiskasvatusvallankumouksen aikaa jossa vastuu lasten kasvun ja kehityksen tukemisesta on enenevässä määrin siirtynyt kodin ulkopuolelle. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden myötä ovat päivähoidon tarjoavat varhaiskasvatus-palvelut saaneet jatkuvasti kasvavan kysynnän.Päiväkodit pyrkivät tätä nykyä vastaamaan varsin suureen kirjoon perheiden lastenhoitotarpeita.

Habemus Sote - Nyt pitää viedä maaliin varhaiskasvatuslain uudistus!

Hallitus sai yhdessä opposition kanssa aikaiseksi sovun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa. Vaikka mallin toteuttamisen yksityiskohdista joudutaan vielä keskustelemaan erikseen, nyt on valittu se runko, jonka ympärille voidaan alkaa koota muskeleita joilla sosiaali- ja terveysalan mittavat haasteet saadaan selätettyä.

Varhaiskasvatuslain lykkääntyminen - onko siitä haittaa?

Varhaiskasvatuslain uudistamisen hitaudella saattaa olla hyvätkin puolensa. Ehkä tarvitaan vielä lisä-aikaa ja perusteellisempaa tilanteen arvioimista. Laadukas varhaiskasvatus on kiistatta tärkeimpiä yhteiskunnallisia tukipilareita. Totta on myös että uudistuksia kaivataan kipeästi, mutta uuden lain näkyvimmät tavoitteet, ryhmäkokojen säätely ja kasvattajien ammattiosaamisen varmistaminen- vaikka  ovatkin laadukkaan päiväkotihoidon kehittämiselle keskeisiä asioita- eivät sellaisenaan pysty ratkaisemaan paljon perustavampaa laatua olevia ongelmia.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä