Iida Haglund

Kaikki blogit puheenaiheesta Biohiili

Kaupungit voisivat olla hyödyksi maaseudulle

Kaikki tietävät jo, että hiili on fotosynteesin avulla varastoitunut kasveihin ja maaperään. Fossiiliset polttoaineet ovat luonnon tuotetta, varastoitunutta kasvikunnasta peräisin olevaa hiiltä. Hiilen muodostusta kasveista varastoituneeksi hiileksi voi nopeuttaa pyrolyysin avulla.

Tutkimus on nyt myös osoittanut, että kaupunkipuut kasvavat nopeammin kuin maalaisserkkunsa, joten kaupungissa kasvavista puista saisi nopeammin biohiiltä, jota voidaan käyttää maataloudessa lannoitteena. Biohiili säilyy maaperässä satoja vuosia ja parantaa maaperän tuottavuutta.

Moniko haluaisi metsäteollisuuden osingoille

Hiili on ollut kiintoisa kohde jo edellisestä vuosisadasta lähtien. Vasta nyt on nostettu hiili verotuskohteena esille. Ns. uusiutuvat vähähiiliset energiavaihtoehdot eivät tahdo pärjätä ilman tukea. Vesivoima ja ydinvoima ovat toistaiseksi olleet kilpailukykyisiä hiilienergian kanssa. Ei siis ihme, vaikka halutaan hakea kompensaatiota hiilienergian taholta.

Suomi on vaurastunut metsäteollisuuden tuotteilla. Suomi seisoo puujaloilla. Välillä on ollut jalustaa teknologiateollisuudessa, mutta suhdanteiden muuttuessa palataan takaisin metsäsektorin tukeen taloudessa.

Huipputekniikan koneita Kalifornian viljelyksillä

Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Suomessa on Helsingin yliopistossa tuotettu huippututkimusta maaperäkemiaan liittyen. Tätä samaa tutkimusta sovelletaan nyt käytännössä Kaliforniassa. Heillä on meneillään hanke, johon on haettavissa valtion avustusta, jotta ilmakehän hiilidioksidi saadaan maatiloilla kasvien avulla juuristoon ja sitä kautta säilöttyä maaperän humukseen.

Hiilidioksidin sieppaus kannattaa aloittaa metsillä

Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) lokakuun 2018 raportin taustatyön tekijät kävivät läpi valtavan joukon tieteellisiä artikkeleita. He haarukoivat, summasivat ja laskivat keskiarvoja erilaisille vaihtoehdoille. Yksi haravoiduimpia teemoja oli hiilidioksidin sieppaus ilmakehästä, vaihtoehtona hiilidioksidin päästöjen vähennyksille.

Hiilidioksidin voi siepata joko biologisesti tai teknisesti, tai molemmat yhdistäen. Kaikki sieppauksen menetelmät maksavat. Päämaksajaksi ilmastokamppailussa on jo vuosia ehdotettu hiilidioksidin päästöpörssiä.

Ilmastokamppailun kehitysapua syteen ja saveen

YK:n ilmastokokouksissa ja koko maapallon hiilitutkimuksissa on käynyt vuosi vuodelta selvemmäksi, että ilmastokamppailussa ei riitä pelkästään päästöjen vähentäminen. Kasvihuoneilmiön torjunta tarvitsee monipuolisempia menetelmiä.

Biotalouden pajusta on opittavaa

Paju biotalouden kasvina on parin viime vuosikymmenen ajan tarkoittanut nopeasti kasvavaa hakepajua, energiapajua. Pajun historiasta löytyy kuitenkin paljon monipuolisempi tuotepaletti.

Koripaju oli ennen muovin aikaa Euroopan yleisin peltoviljelyn menetelmin kasvatettu puu. Luonnosta kerätyn parkituspajun kuorta kiskoivat 1900-luvun alkupuoliskolla Pohjanlahden talonpojat. He myivät kuoren nahkatehtaalle. Hinta oli mukiinmenevä, nykyrahassa noin 300 euroa kuiva-aineen tonnilta.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä